Social Icons

vineri, 14 iulie 2023

Cum arătă situația PIB-ului regional la nivelul UE, conform ultimelor date Eurostat

Topul regiunilor UE după PIB-ul pe cap de locuitor la paritate
   Eurostatul a dat publicității la începutul anului curent date privind situația PIB-ului regional la nivelul anului 2021. Spre deosebire de alți ani, datele prezentate anul acesta sunt sumare, limitându-se la două hărți și o serie de trimiteri la diferite tabele.
   Uniunea celor 27 de state avea acum doi ani o medie a PIB-ului pe cap de locuitor de 32,4 mii de euro. În funcție de această medie ne putem raporta noi și restul țărilor să vedem cum stăm în materie de PIB pe cap de locuitor exprimat în prețuri curente și PIB exprimat în prețuri comparabile la nivel regional. 
   În prețuri curente, PIB-ul pe locuitor e exprimat în euro la cursul mediu anual din anul analizat în cazul statelor din afara zonei euro, și în euro pur și simplu în cazul statelor din zona euro. Cât de relevant e acest indicator? Pentru cei ce știu cât de cât statistică indicatorul nu reprezintă mare lucru pentru că nu ține cont de diferențele de prețuri dintre state. Pentru politicieni, care de regulă sunt niște habarniști, acest indicator e relevant pentru că ei nu prea înțeleg cu ce se mănâncă statistica economică.
   Ce ne interesează pe noi, cei ce vrem să înțelegem ceva din statistică, e PIB-ul pe cap de locuitor la puterea de cumpărare standard din UE. Acest indicator este mult mai relevant în privința productivității pentru că ține cont de diferențele de prețuri dintre statele comunitare, inclusiv diferențele dintre statele zonei euro.
   
   Cum arăta clasamentul regiunilor UE după PIB-ul pe locuitor la paritatea de cumpărare și unde se situau regiunile noastre?

   Cele mai bogate regiuni din uniunea rămasă cu 27 de state în anul 2021 erau Luxemburg, cu un PIB pe cap de locuitor la puterea de cumpărare standard echivalent cu 268% din media UE (dată fiind dimensiunea mică a acestui stat, e luat ca o regiune de nivel 2), Irlanda de Sud (261% din media UE), Irlanda de Centru-Est (239%), Bruxelles (204%) și Praga (203%). Vă vine să credeți sau nu, regiunea capitalei noastre (București-Ilfov) se află pe locul 12 între cele mai bogate regiuni ale UE după PIB-ul pe cap de locuitor la paritate de cumpărare (166% din media UE). În urma capitalei nostre erau regiuni ale capitalelor Poloniei, Ungariei, Austriei, Germaniei (accesează datele aici).

   În coada clasamentului regiunilor după PIB-ul în prețuri comparabile avem regiunea Mayotte din Franța (departament de peste mări) cu 28% din media UE, trei regiuni din cele șase regiuni ale Bulgariei: Central-Sudică (38% din media UE), Nord-Vest (39%) și Central-Nordică (39%) și o regiune din Grecia (Voreio Aigaio - 42% din media UE). 
   Vestea bună e că regiunea noastră de Nord-Est a ieșit din topul celor mai sărace regiuni, nivelul PIB-ului pe cap de locuitor la puterea de cumpărare standard din această regiune fiind echivalent cu 49% din media UE.

   La nivelul regiunilor de nivel 2 (NUTS 2) din România, cea mai bogată regiune era București-Ilfov, cu un PIB pe cap de locuitor la puterea de cumpărare standard echivalent cu 166% din media UE. 
   Celelalte șapte regiuni ale României erau cu mult în urma regiunei capitalei în privința acestui indicator și doar o regiune, regiunea Vest, se situa peste media națională, cu un PIB pe locuitor echivalent cu 75% din media UE. După regiunea Vest, în ordine descrescătoare, în clasamentul regiunilor statistice ale României urmau regiunile Centru (71% din media UE), Nord-Vest (70%), Sud-Est (59%), Sud-Vest Oltenia (58%), Sud-Muntenia (57%) și Nord-Est (49%).
   România ajunsese acum doi ani la 74% din media UE în privința PIB-ului pe cap de locuitor la puterea de cumpărare standard. În urma noastră erau Bulgaria (57%), Grecia (64%), Slovacia (69%), Croația (70%) și Letonia (72%). Iată că am reușit măcar pentru câțiva ani să nu mai fim împreună cu Bulgaria în coada UE, cel puțin în materie de PIB pe cap de locuitor, pentru că în privința veniturilor populației tot codași suntem. 
   Anul trecut, conform ultimelor date Eurostat, România a ajuns la 77%  din media UE în privința PIB-ului pe cap de locuitor la puterea de cumpărare standard, egalând Ungaria pentru prima dată în istorie. Tot la egalitate eram și cu Portugalia, iar în urma noastră se situau Letonia (74% din media UE), Croația(73%), Slovacia(68%), Grecia(68%) și Bulgaria(59% -accesează aici datele).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu