Pages

marți, 21 mai 2013

Cât de productivi suntem noi și cum sunt vecinii?

             
Pib-ul pe cap de locuitor în România și la vecini   Găina vecinului pare curcă. Așa spune un proverb neaoș ce încearcă să sintetizeze percepția descendenților lui Traian&Decebal față de vecinii lor.
   Plecând pe calea percepțiilor carpato-danubiano-pontice întâlnim o serie de mituri, unele din vremuri socialiste sau mai vechi, altele de dată mai recentă, mituri ce statuează că sârbii și maghiarii sunt mai harnici și, în consecință sunt mai bogați decât românii.
   Tot la această categorie intră și miturile conform căruia moldovenii și ucrainienii sunt mult sub noi ca dezvoltare ca urmare a practicării îndelungate a unor sporturi bahice. Și tot la această categorie intră mitul conform căruia vecinii de la sud, bulgarii, sunt prea ocupați cu structurile mafiote pentru a le mai păsa de productivitate. În cazul percepției românilor față de vecinii de la est și sud, proverbul trebuie adaptat și astfel, curca devine astfel o potârniche. Valoarea de adevăr al acestor percepții ale românilor vis-a-vis de vecini reprezintă scopul acestei analize comparate. 
   Punctul de plecare în realizarea analizei l-a constituit adunarea datelor statistice de pe site-urile institutelor naționale de statistică. Datele oferite de aceste institute în materie de pib regional aveau anul 2010 ultimul an cu date complete. În consecință, analiza se va axa pe baza datelor existente pentru anul 2010.

   Valorile pib-ului național pentru fiecare stat în parte sunt calculate pentru cursul valutar mediu al monedelor naționale față de euro din anul 2010. Statisticile internaționale utilizează pib-ul la paritatea puterii de cumpărare. În cazul de față am optat pentru a utiliza valorile nominale. O altă precizare trebuie făcută în legătură cu republica Moldova care a fost luată ca întreg, din cauza faptului ca biroul de statistică din această țară nu realizează statistici în profil teritorial.Cifrele prezentate în tabelul de mai sus relevă discrepanțele majore de dezvoltare economică existente între state vecine. Decalajele existente sunt adevărate pietre de moară în calea ambițiilor manifestate de unele state de a adera la UE.
   Cartografierea productivității în funcție de pib-ul pe cap de locuitor în harta de mai sus poate oferi unele răspunsuri la decalajele existente între cele 8 regiuni statistice ale României. Astfel, se observă că regiunea de nord - est din România are cele mai sărace regiuni vecine din statele limitrofe. Regiunea de sud - est are ca vecini de asemenea cele mai sărace regiuni din Serbia și Bulgaria. Cazul fericit îl reprezintă regiunea de vest care se învecinează cu cea mai bogată regiune din Serbia după Belgrad și cu o regiune mediu dezvoltată din Ungaria. Desigur, nu se poate alege drept cauză principală a rămânerii în urmă sau a dezvoltării superioare a unei regiuni vecinătatea cu regiuni mai sărace sau bogate din statele învecinate, dar se poate observa existența unor predispoziții către bunăstare sau sărăcie ca urmare a influenței vecinătății.
    În toate cazurile regiunile ce conțineau capitala statului ocupau poziția fruntașă la indicatorul pib pe cap de locuitor. Așadar, se face încă simțită prezența unui centralism puternic în statele din regiune, fie că vorbim de cele din zona UE, fie că nu.

România
Pib pe cap de locuitor și pib total regional in România   Împărțirea în 8 regiuni de dezvoltare, fără ca acestea să beneficieze în vreun fel de personalitate juridică nu a condus decât la o grupare statistică a județelor cu  impact nul asupra deciziilor guvernamentale, decizii ce ar viza eventual reducerea unor decalaje de dezvoltare existente între regiuni. Așadar, există o împărțire la nivel statistic , fără a  avea  impact la nivel administrativ local și național. 
Pib-ul pe cap de locuitor pe regiunile de dezvoltare în România
   Într-o analiză din luna aprilie am discutat despre pib-ul la nivel național și județean înregistrat în 2012 . Deși suntem în anul mai mult sau mai puțin de grație 2013, analiza de față face referire, așa cum am mai menționat, la anul 2010, an pentru care s-au putut colecta date de natură să ofere o imagine cât de cât realistă a productivității românilor comparativ cu cea a vecinilor.
   Distribuția productivității străbate teritoriul țării de la sud-est la vest și nord vest, separând astfel cele două zone cu productivitate scăzută( sud-vest și nord-est). Media națională a pib-ului/cap locuitor este superioară mediei obținute de șase regiuni din România. Această situație este cauzată de calcularea mediei aritmetice, medie ce cuprinde drept cea mai mare valoare la numărător pe cea a regiunii București - Ilfov. Statistica românească oficială calculează media prin raportare la regiunea de vest din raționamente ce țin de distorsiunile cauzate de diferența mare între capitală și restul teritoriului, astfel, rezultatele diferă.
Ucraina
Harta pib-ului pe cap de locuitor în Ucraina   Vecinii noștri de la est și nord  reprezintă un caz aparte, centrul de greutate al economiei este situat în partea de est și nu de vest cum ar fi cazul, dat fiind moștenirea culturală polonă și austro-ungară. Explicația pentru gravitația de orientare estică vine atât din timpurile țariste și mai apoi cele ale  URSS, cât și din localizarea resurselor (bazinele carbonifere) în est. Este de asemenea curios faptul că nici măcar forța de atracție economică a Poloniei nu a reușit să ridice regiunile vestice și nord-vestice la nivelul mediu al țării. Așadar , în cazul Ucrainei, pseudo-teoria influenței gravitaționale a regiunilor vecine este infirmată cu brio. Regiunile învecinate cu România sunt, cu excepția Odesei, slab productive iar cauza ține de structurarea teritorială a economiei ucrainiene. Regiunea Odesa beneficiază de pe urma activităților portuare, activități ce ridică aportul regiunii la pib-ul național.
Moldova 
Moldova-pib total și pib pe cap de locuitor    Frații noștri, de care ne amintim la unele sărbători naționale sau când unul dintre ei devine celebru, sunt în coada clasamentului pe vecini productivi. În cazul lor nici o forță de atracție nu pare a fi suficient de puternică pentru ai scoate din zona țărilor din lumea a treia. Și în cazul acesta ,,teoria vecinătății ” este infirmată, având în vedere că un vasluian are o productivitate de peste două ori mai mare decât un basarabean. Putem spune că teoria funcționează în sens invers, dacă încercăm să explicăm productivitatea de două ori mai scăzută a unui vasluian față de un prahovean, de exemplu. Lipsa resurselor naturale, populația predominant rurală, absența investițiilor sunt cauzele numai câteva dintre reale ale subdezvoltării. 

Bulgaria
Pib-ul pe cap de locuitor în Bulgaria   Țara cu all-inclusive-ul cel mai apropiat de burțile conaționalilor, Bulgaria, este vecinul ce vede găinile noastre curci. Noi le vedem pe ale lor drept potârnichi. Adevarul este că prin comparație cu ei găinile noastre sunt doar mai rubensiene, și-atât. Regiunea ce include capitala este cea mai productivă însă vecinătatea cu una din cele mai sărace regiuni din Serbia mai bate un cui în sicriul teoriei mele. În schimb, vecinătatea cu Macedonia centrală, regiune a Greciei, scoate ceva cuie din sicriu.
Regiunile Bulgariei - pib total și pib pe cap de locuitor
   Regiunea de nord - vest o putem folosi pe post de acarul Păun pentru rămânerea în urmă  a Olteniei. Celelalte regiuni beneficiază, fie de ieșire la mare, fie de un grad de industrializare mai ridicat decât nord-vestul Bulgariei.

Serbia 
Harta pib-ului pe cap de locuitor în SerbiaPib-ul regional Serbia   Compatrioții lui Kusturica nu posedă nici pe departe găini pe post de curci, dacă e să ne ghidăm după ceea ce spune statistica oficială. Cea mai productivă găină regională  a lor, în afara capitalei, este Voivodina, ce se învecinează vecina curcă din rasa de vest a României și cu cea din Panonia sudică  ungară. Estul și sud - estul Serbiei este potârnichea domesticită căreia i se dă de muncă doar pentru niscaiva contrabandă cu românii, bulgarii și eventual cu albanezii kosovari și asta numai  dacă s-au netezit animozitățile.
   Cert e faptul că părerile românilor despre găinile sârbești sunt la fel de adevărate ca poveștile din anii ”90 cu găinile ce nasc pui vii. 
Ungaria 
   
Harta pib-ului pe cap de locuitor în UngariaVăzută dinspre curtea mioritică, găina Ildiko e curcă în toată regula. Și nu doar invidia contribuie la dimensiunile găinei ci și realitățile statistice. 
Pib-ul pe cap de locuitor și pib-ul regional în Ungaria   Astfel, cea mai puțin productivă regiune din Ungaria este peste regiunea de nord - est de la noi. Putem însă să ne mândrim că vestul nostru e peste estul lor. Regiunile Transdanubia centrală și vestică sunt cuiele ce scot cuiele, asemenea principiului homeopatic, din coșciugul teoriei vecinismului. Apropierea celor două regiuni de Austria crează o punte a bunăstării între graniță și Budapesta.
   La finalul expunerii de argumente, mai mult sau mai puțin valide, formulate în sprijinul teoriei conform căreia proximitatea față de o zonă cu un grad diferit de dezvoltare este de natură să influențeze arealele vecine în sens pozitiv sau negativ în funcție de nivelul de dezvoltare atins de acea zonă, pot afirma că teoria poate fi îmbunătățită, iar pentru validarea ei trebuie introduse noi variabile, similitudinile culturale fiind un exemplu de astfel de variabilă.
   Analiza prin prisma cifrelor statistice a validat percepția față de vecinii din spațiul fost sovietic referitoare la productivitate. De asemenea, percepția asupra productivității maghiare a fost validată cu amendamentul că unele regiuni ale Ungariei sunt mai jos pe scala productivității decât ne-am fi așteptat. Serbia, probabil măcinată de anii de război, nu a confirmat, iar Bulgaria gâfâie în spatele nostru la o distanță suficientă să-i simțim suflul.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu