Pages

vineri, 26 aprilie 2024

PIB-ul pe județe în Epoca de Aur

Topul județelor după PIB-ul pe locuitor în perioada comunistă
   Republica Socialistă România din anul 1985 avea un Produs Intern Brut de 817,4 miliarde de lei (46,97 mld. $ la cursul de 17,4 lei pentru 1 $). 
   
   Datele preluate din Raportul anual al BNR din 1998 ne oferă, în linii mari, o imagine a economiei României comuniste începând cu anul 1985. Aflăm din acest raport cu cât contribuiau sectoarele economiei la formarea PIB-ului.  În acel an, industria avea o contribuție de 46,1%, agricultura de 14,9%, construcțiile de 6,7%, transporturile și comunicațiile aveau un aport de 6,6%, comerțul, turismul, hotelurile și restaurantele contribuiau cu 5,9%, iar restul serviciilor contribuiau cu 19,8%.

   Din Anuarul Statistic al Republicii Socialiste România din anul 1986, aflăm cât era populația ocupată din țară în anul 1985 (10,6 mil. persoane) și cum se distribuia pe județe și pe sectoarele economiei. Având populația ocupată pe sectoarele economiei la nivelul județelor și contribuția sectoarelor economiei la formarea PIB-ului, putem estima cu cât contribuiau județele la formarea PIB-ului național. 

   În trecut am mai avut un asemenea demers, dar estimarea a fost făcută prin raportarea numărului mediu de salariați de la nivelul județelor (vezi aici). Estimarea de acum, prin raportarea la populația ocupată din județe în funcție de sectorul economic, are o senzitivitate mult mai mare. 
   Institutul Național de Statistică calculează PIB-ul la nivel de județe începând cu anul 1995, iar PIB-ul de la nivel de regiuni statistice începând cu anul 1993. Din acest motiv am încercat să realizez o estimare a PIB-ului la nivel de județe din timpul comunismului, folosind metodologia Comisiei Naționale de Prognoză pentru calcularea contribuției femeilor la produsul intern brut (vezi aici studiul). 

   Care erau județele cu cea mai mare contribuție la PIB-ul României anului 1985?

   Bucureștiul și Ilfovul (la vremea aceea cele două formau o singură entitate administrativă) contribuiau la PIB-ul național cu 103,1 miliarde de lei (12,6% din total - vezi hărțile din imagine). Pe locul doi, după contribuția la PIB, se situa județul Prahova, cu o pondere de 4,1% din PIB (33,4 miliarde de lei). Locul trei era adjudecat de județul Brașov, cu o pondere în PIB de 3,6% (29,5 miliarde de lei). 
   În ordine descrescădoare, după ponderile deținute în PIB-ul național, urmau județele: Cluj (3,4%), Timiș (3,3%), Iași (3,2%), Argeș (3,1%), Dolj (3,1%), Constanța (3,1%) și Bihor (2,9%  - vezi hărțile din imagine). 
   Județele cu cele mai mici ponderi estimate în PIB-ul național din anul 1985 erau Sălaj (1,1%), Covasna (1,0%) și Ialomița (1,0%).

   Cum arăta topul județelor după PIB-ul pe locuitor estimat din anul 1985?

   Tot din Anuarul Statistic din anul 1986 aflăm cât era populația estimată a județelor la 1 ianuarie 1985. Populația totală a României era estimată 22,7 milioane de locuitori. Putem merge, așadar, mai departe, și să estimăm PIB-ul pe locuitor de la nivelul județelor. 

   La nivel național, PIB-ul pe locuitor era de 35,97 mii lei (2.067 $). În cazul PIB-ului pe locuitor de la nivel național nu vorbim de o estimare, ci de o cifră reală.

   Bucureștiul și Ilfovul erau și pe primul loc și în privința PIB-ului pe locuitor (46 mii lei - vezi harta din imagine). Brașovul era locul doi, cu un PIB pe locuitor estimat de 43,3 mii lei. Urmau în top, cu valori apropiate, județele miniere Hunedoara (40,8 mii lei) și Gorj (40,2 mii lei). 

   Topul județelor după PIB-ul pe locuitor estimat din anul 1985 continua cu județele: Sibiu (39 mii lei), Prahova (38,8 mii lei), Argeș (38,5 mii lei), Timiș (37,9 mii lei), Cluj (37,7 mii lei) și Harghita (37,7 mii lei - vezi harta din imagine).

   Cele mai mici valori ale PIB-ului pe locuitor estimat se înregistrau în județele: Vaslui (29 mii lei), Botoșani (28,9 mii lei), Giurgiu (28 mii lei), Călărași (27,6 mii lei) și Ialomița (27,3 mii lei).

   Observăm că ecartul între primele patru locuri după PIB-ul pe locuitor e mult mai mic decât cel din prezent. Anul acesta, conform Comisiei Naționale de Prognoză și Strategie, PIB-ul pe locuitor din București va fi aproape dublu față de Cuj, județul aflat pe locul doi (50,8 mii euro față de 26,9 mii euro). De asemenea, trebuie remarcat că, 17 județe, plus București-Ilfov, erau deasupra mediei naționale în anul 1985, spre deosebire de situația din prezent, când doar 6 județe, plus capitala, se situează deasupra mediei naționale (vezi aici la ce PIB pe locuitor vor ajunge județele anul acesta). 
   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu