Pages

marți, 2 decembrie 2014

Harta salariaților din sectorul public

Harta bugetarilor
   25,6% este procentul deținut anul trecut de efectivul de salariații din sistemul public în totalul salariaților la nivel de economie. Din cei 4,8 milioane cât era efectivul de salariați de la nivel național, circa 1,22 de milioane țineau de proprietatea publică a statului.
Dintre aceștia, circa 284 de mii aparțineau de societățile deținute integral de stat, restul de 942 de mii aparțineau de proprietatea publică de interes național și local.
   În afara celor 284 de mii de salariați ce aparțin de societăți integral deținute de stat, un număr de circa 145 de mii de salariați aparțineau de societăți cu proprietate mixtă stat - privat, iar 51 de mii dintre aceștia aparțineau de societăți în care statul era acționar majoritar. Deci, pe lângă cei 1,22 de milioane de angajați publici, statul mai oferă de lucru la încă 51 de mii în calitate de acționar majoritar la societățile de care aceștia aparțin și la încă 94 de mii la societățile în care deține o cotă minoritată. Totalul rezultat este de 1,36 milioane de salariați din totalul efectivului la nivel național de 4,8 milioane. Lucrurile se complică când luăm cifrele aferente numărului mediu de salariați, cifre ce iau în calcul doar angajații cu contracte individuale de muncă și cu normă întreagă, iar, conform acestora, anul trecut erau în România circa 4,44 milioane de salariați.
   Diferența între efectivul de salariați și numărul mediu de salariați, conform INS, e că, în cazul efectivului, se iau în calcul și salariații pe durată determinată sau cei cu program parțial. Dacă ținem cont că statul angajează part-time puțin spre deloc, atunci procentul real al angajaților ce aparțin într-o formă sau alta de stat este de 30% din numărul mediu al salariaților, iar procentul celor ce aparțin de proprietatea publică locală și națională (bugetarii efectivi) este de 21%. Acesta este procentul care trebuie să dea de gândit guvernanților atunci când iau în calcul taxarea muncii în România, pentru că, în primul rând, taxează statul ca principal angajator din economie și, în al doilea rând, taie cheful angajatorilor privați în a mai crea locuri de muncă. Dacă geniile ce ne conduc nu realizează că în teritoriu problema e cu adevărat dramatică, ne vom trezi în mai puțin de un deceniu cu mai mult de jumătate din județe al căror procent de salariați la stat va sări ușor de 50%.
   Anul trecut, procentul de salariați ai sistemului public la nivel de județe varia de la 46,75% în Gorj până la 13,1% în Ilfov. Din cele 42 de unități administrative, în 28, procentul era superior mediei procentuale de la nivel național. Dacă în Gorj, doar 46% din totalul de salariați publici erau bugetari, în sensul că erau plătiți direct de la buget și nu de către o companie deținută de stat, în Vaslui, circa 93% din salariații publici erau bugetari. Situații asemănătoare cu cea din Vaslui sunt și în Botoșani, unde 90% din salariații publici sunt bugetari, Giurgiu (84%), Iasi (84%), Suceava (80%), Dolj (74%). Aceste cifre ne arată dependența județelor de locurile de muncă plătite direct de la buget. Iașiul este o surpriză neplăcută în acest sens. Niciunul din județele ce se vor lideri regionali nu este în așa măsură dependent de locurile de muncă plătite direct de la buget. Situația nu stă tocmai pe roze nici în Dolj, alt județ ce se dorește a fi lider regional.
   Harta țării ne arată două zone dependente într-o mai mare măsură de locurile de muncă create de stat, N-E și S-V. Ambele zone sunt deficitare la capitolele investiții și infrastructură. Cele două capitole sunt corelate direct, ponderea locurilor de muncă din sitemul public este invers corelată cu investițiile și infrastructura. Finalitatea acestor corelări directe și inverse e o sporire a gradului de sărăcie a populației, atenuat momentan de o migrație masivă spre alte țări. Pe termen mediu această migrație va crea mai multe probleme prin depopulare și îmbătrânirea populației. Atunci va fi prea târziu pentru a remedia ceva, acum încă se poate.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu