Pages

vineri, 30 decembrie 2022

Cât era PIB-ul pe cap de locuitor în primul an al erei noastre

Cum a evoluat economia actualelor state, din antichitate până în prezent
 Acum 2.022 ani, populația globului număra 226 milioane de locuitori, de 27 ori mai mică decât cea existentă în anul 2000

   Economia mondială din anul nașterii lui Hristos era estimată la valoarea de 105,4 miliarde dolari Geary-Khamis 1990, de 360 de ori mai mică decât în anul 2000. Așadar, între anul 1 și 2000 al erei noastre, s-a înregistrat o creștere reală de 13 ori a productivității pe cap de locuitor.

   Economistul Angus Maddison (o mare autoritate mondială în materie de economie cantitativă) a realizat o estimare a PIB-ului mondial și la nivel de state începând din anul I al erei noastre și până în zilele noastre
   Datele PIB-ului total și al PIB-ului pe cap de locuitor sunt exprimate în dolari Geary-Khamis la nivelul anul 1990 ($ G-K 1990), instrument statistic folosit pentru comensurarea cantativă a parității puterii de cumpărare. Raportarea pe state și zone geografice s-a făcut ținând cont de teritoriul statelor din prezent.

   Cum arăta economia mondială în anul nașterii lui Hristos?

   Cea mai bogată regiune din lume în anul I al erei noastre era actualul teritoriu al Italiei. Dacă la nivel mondial, PIB-ul pe cap de locuitor era estimat la 467 $ G-K 1990Italia din prezent, inima Imperiului Roman din antichitate, avea un PIB-ul pe cap de locuitor în anul nașterii lui Hristos de 809 $ G-K 1990 (vezi harta din imagine).

   Egiptul, cu un PIB pe cap de locuitor de 600 $ G-K 1990, era a doua regiune a lumii antice ca bogăție după cea a Italiei. Actualele teritorii ale Greciei, Turciei, Tunisiei și Libiei erau la egalitate în antichitate, cu un PIB pe cap de locuitor de 550 $ G-K 1990 (vezi harta din imagine).

   PIB-ului pe cap de locuitor estimat avea un minim de 400$ G-K 1990 în anul I al erei noastre. Actualul teritoriu al SUA, statele ex-sovietice, Japonia, Australia, statele nordice intrau în categoria celor mai sărace teritorii din lumea antică (vezi harta din imagine).

   Teritoriul actual al României face parte în această estimare dintr-o zonă mai extinsă a statelor est-uropene, împreună cu statele fostei Iugoslavii, AlbaniaBulgaria, Ungaria, Polonia și Cehoslovacia (vezi harta din imagine). PIB-ul pe cap de locuitor din această regiune era de 412 $ G-K 1990, deci, nu cu mult peste cele mai sărace regiuni ale lumii

   Cea mai bogată regiune extinsă era reprezentată de bazinul Mării Mediterane, în această zonă situându-se cele mai bogate teritorii din lume. 
   
    PIB-ul pe cap de locuitor din actualul teritoriu al Israelului nu e estimat, dar există o estimare la nivelul regiunii vest-asiatice, regiune în care era inclus, alături de teritoriile actuale ale Turciei, Iordaniei, Irakului, Iranului, Siriei și altor state asiatice din Orientul Mijlociu din prezent. PIB-ul pe cap de locuitor din această regiune era estimat la 522 $ G-K 1990 în anul nașterii lui Hristos.

   Datele evoluției economiei mondiale ne arată un regres al economiei mondiale în primul mileniu al erei noastre, PIB-ul pe cap de locuitor de la nivel mondial scăzând de la 467 $ G-K 1990 în primul an al erei noastre, la 453 $ G-K 1990 în anul 1000 ale erei noastre. Nici opt secole și ceva mai târziu, în 1820, creșterea PIB-ului pe cap de locuitor nu era spectaculoasă la nivel mondial față de perioada antichității (667 $ G-K 1990). 

   Abia după declanșarea și extinderea revoluției industriale la nivel mondial se poate vorbi de o creștere solidă a PIB-ului pe cap de locuitor (1.262 $ G-K 1990 în anul 1900).  În anul 1950, PIB-ul pe cap de locuitor ajunge la valoarea de 2.113 $ G-K 1990, iar jumătate de secol mai târziu, în anul 2000, depășește valoarea de 6.000 $ G-K 1990.
   Între primul an al erei noastre și anul 1820, PIB-ul pe cap de locuitor a sporit în termeni reali doar cu 43%. Între 1820 și anul 2000, sporul a fost de 800%.

   Concluzia e că doar progresul tehnic e capabil să genereze o creștere economică susținută într-un interval scurt de timp.
   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu