Pages

luni, 13 mai 2019

Ce județe și-au redus ponderea în PIB-ul național în ultimul deceniu

Topurile județelor după PIB-ul total în 2008 și 2018
   13 județe plus capitala au reușit între 2008 și 2018 să-și crească ponderea în PIB-ul național. Asta înseamnă că restul de 28 de județe au înregistrat o scădere a ponderii deținute în economia națională în aceeași perioadă.

   În 2008, PIB-ul României era echivalent cu 146,1 miliarde de euro, cu 37% mai mic decât cel prognozat de Comisia Națională de Prognoză (CNP) pentru anul 2018 (199,9 miliarde euro). În acel an, cursul de schimb leu/euro era mult mai scăzut decât cel din prezent (3,68 lei față de nivelul prognozat pentru 2018 de 4,65 lei). De ce apelăm la datele Comisiei de Prognoză și nu la datele provizorii ale INS-ului? Pentru că la nivel teritorial, doar comisia a făcut estimări ale PIB-ului regional pentru anul trecut. Datele INS-ului privind PIB-ul regional se opresc în anul 2016, cele aferente anului trecut vor fi publicate la anul.

   Cele mai valori ale PIB-ului la nivel de județe din 2008 se înregistrau în capitală (34,3 mld. euro) și în județele Timiș (6,9 mld. euro), Cluj (5,8 mld. euro), Prahova (5,7 mld. euro) și Constanța (5,3 mld. euro - vezi tabelul din imaginea 1).
   Tulcea (1,2 mld. euro), Covasna (1,2 mld. euro) și Giurgiu (1 mld. euro) înregistrau în anul 2008 cele mai mici valori ale PIB-ului de la nivel de județe.

   Anul trecut, conform ultimei prognoze publicate săptămâna trecută de CNP, cele mai mari valori ale PIB-ului la nivel de județe se înregistrauă în capitală (49,2 mld. euro) și în județele Timiș (9,6 mld. euro), Constanța (9,2 mld. euro), Cluj (8,9 mld. euro) și Prahova (7,8 mld. euro - vezi tabelul din imaginea  1). 
  Tulcea (1,5 mld. euro), Mehedinți (1,4 mld. euro) și Covasna (1,4 mld. euro) înregistrau anultrecut cele mai mici valori ale PIB-ului la nivel de județe.

   Ce județe și-au redus ponderea în PIB în ultimul deceniu?

   Între 2008 și 2018, cele mai mari creșteri ale ponderilor deținute în economia națională le-au înregistrat capitala (de la 23,5% la 24,6% din PIB), Constanța (de la 3,7% la 4,6%), Cluj (de la 4% la 4,5%), Giurgiu (de la 0,7% la 0,9%) și Maramureș (de la 1,6% la 1,8%).

   Cele mai mari scăderi ale ponderilor deținute în PIB între 2008 și 2018 s-au înregistrat în Argeș (de la 3,2% la 2,6% din PIB), Hunedoara (de la 1,9% la 1,5%), Galați (de la 2% la 1,7%), Bihor (de la 2,6% la 2,3%) și Bacău (de la 2,3% la 2% vezi tabelul din imaginea 1).

   Datele ne arată că fenomenul de concentrare economică este o realitate. Regiunea capitalei și-a crescut ponderea deținută în economie de la 26,1% în 2008 la 27,3% în 2018, iar cea mai mare parte din această creștere se datorează capitalei. 
   La nivelul celorlalte județe, fenomenul de concentrare economică se manifestă mai puternic în regiunea de Nord-Vest, unde județul Cluj și-a sporit semnificativ ponderea deținută în economia națională și în cea regională, și în regiunea de Sud-Est, unde Constanța și-a sporit semnificativ ponderea deținută în economia regională și în cea națională.


Ce județe și-au redus ponderea în PIB-ul național în ultimul deceniu   Cum s-a modificat topul județelor după PIB-ul pe cap de locuitor în ultimul deceniu?

   Anul trecut, potrivit ultimei prognoze economice a CNP, PIB-ul pe cap de locuitor din România a ajuns la 10,3 mii euro.
   Capitala e pe primul loc în privința acestui indicator, cu o valoare de 27,2 mii de euro, adică de 2,65 ori mai mare decât media națională
   La mare distanță după capitală, în topul județelor după PIB-ul pe cap de locuitor din 2018 urmează Timișul (13,7 mii euro), Constanța (13,6 mii euro), Clujul (12,7 mii euro) și Brașovul (11,9 mii euro - vezi tabelul din imaginea 2).
   Cele mai mici valori ale PIB-ului pe cap de locuitor din 2018 se vor înregistra în Suceava (5,8 mii euro), Botoșani (5,1 mii euro) și Vaslui (4,7 mii euro).

   Doar în nouă județe și în capitală se va înregistra anul acesta un PIB pe cap de locuitor superior mediei naționale. Acest lucru se întâmplă din cauza capitalei, care ridică mult media națională. Dacă scoatem capitala din calcule, atunci media național a PIB-ului pe cap de locuitor ar scădea de la 10.3 mii la 8,5 mii euro.

   Capitala a înregistrat o creștere semnificativă a PIB-ului pe cap de locuitor în raport cu media națională în ultimul deceniu (de la 249% la 265%), îndepărtându-se și mai mult de restul județelor. Dacă facem abstracție de București, care joacă în alt film decât restul județelor, observăm că, la nivel de județe, decalajele de PIB pe locuitor s-au redus în ultimul deceniu
   În abnul 2008, al doilea județ după capitală, Ilfovul, avea un PIB pe locuitor echivalent cu 183% din media națională, iar Vasluiul, județul situat pe ultimul loc, avea un PIB pe locuitor echivalent cu 44,8% din media națională
   Anul trecut, ecartul dintre al doilea județ după capitală în privința PIB-ului pe locuitor (Timișul - 133% din media națională) și ultimul județ, care e tot Vasluiul (45,4% din media națională) e mult mai restrâns.

   13 județe au înregistrat o scădere a PIB-ului pe cap de locuitor raportat la media națională în perioada 2008 - 2018

   Cea mai drastică scădere s-a înregistrat în Ilfov (de la 183% la 108% din media națională). Motivul pentru această scădere e dat de creșterea puternică a populației rezidente în acest județ (de la 298 mii în 2008 la 461 mii în 2017).
   Constanța e județul cu cea mai mare creștere a PIB-ului pe cap de locuitor raportat la media națională din 2008 încoace (de la 105% la 133% din media națională - vezi tabelul din imaginea 2).

   Datele PIB-ului total și ale PIB-ului pe cap de locuitor de la nivel de județe din 2008 și 2018 ne arată o tendință de concentrare a economiei în câțiva poli de dezvoltare, capitala fiind principalul câștigător de pe urma acestui fenomen, dar, exceptând Bucureștiul, ne arată, de asemenea, și o tendință de reducere a decalajelor de PIB pe cap de locuitor dintre județe.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu