Pages

luni, 11 februarie 2019

Cât au crescut productivitatea și costurile salariale din IT la nivelul statelor UE din 2007 încoace

 Cât de bine sunt plătiți IT-iștii în raport cu productivitatea la nivelul UE
   Între 2007 și 2017, IT-ul românesc a înregistrat o creștere a valorii adăugate brute de 194% (de la 1,95 la 5,74 mld. euro).
   
   Tot în aceeași perioadă, conform datelor Eurostat, remunerarea salariaților din IT-ul românesc a înregistrat o creștere de 967% (de la 0,25 la 2,65 mld. de euro). Trebuie știut faptul că, în remunerarea salariaților, intră atât salariile plătite, cât și contribuțiile plătite de angajatori în contul angajaților.

    Cât a crescut productivitatea din IT la nivel de state UE între 2007 și 2017?

   Deși pare impresionantă creșterea procentuală a valorii adăugate brute din IT între 2007 și 2017 (194%), România se află în urma unor state precum Bulgaria (552%), Estonia (277%), Cipru (222%), Letonia (262%), Lituania (272%) și Polonia (231%), iar datele ultimelor patru state enumerate cuprind peioada până în 2016 (vezi tabelul din imagine).
   Totuși, dacă ne raportăm la valoarea adăugată efectivă din anul 2017, atunci cele 5,74 miliarde de euro produse de IT-ul românesc ne plasează pe locul 13 între cele 26 de state care au transmis date Eurostatului. Ținând cont de faptul că Malta și Luxemburgul, cele două state ce n-au datele detaliate la nivel de IT, au o valoare a adăugată a IT&C-ului sensibil mai mică decât a noastră, putem spune că, de fapt, suntem pe locul 13 din 28, pentru că IT&C-ul înglobează activitățile de IT (vezi tabelul din imagine).
   Dintre statele ex-comuniste, doar Polonia a înregistrat o valoare mai mare decât a noastră (7,91 mld. euro - date aferente anului 2016).

   Cât a crescut remunerarea salariaților din IT la nivelul statelor comunitare între 2007 și 2017?

    Pe partea de remunerare a salariaților din IT, România, cu o creștere procentuală de 967% între 2007 și 2017, se situează pe locul doi între cele 26 de state ce au transmis date, înaintea noastră, cu o creștere a remunerării de 1.815%, situându-se vecinii bulgari (vezi tabelul din imagine). Cu o masă salarială din IT de 2,65 miliarde de euro, România se situa în 2017 pe locul 15 din cele 26 de state care au transmis date Eurostatului. Aplicând același raționament ca în cazul valorii adăugate din IT&C aferente Luxemburgului și Maltei, putem spune că ne clasam pe locul 15 din cele 28 de state comunitare.
    Deși creșterea remunerării salariaților din IT între 2007 și 2017 e impresionantă în cazul nostru, raportat la valoarea adăugată brută reallizată în acest sector, angajații români sunt  printre cei mai prost plătiți din UE. 

   Cât de bine sunt plătiți IT-iștii în raport cu productivitatea la nivelul UE?
   
   În România anului 2017, 46,3% din valoarea adăugată produsă de sectorul IT revenea salariaților (2,65 din 5,74 mld. euro). Dintre cele 26 de state ce au transmis date, doar în Cipru (37,6%) și Irlanda (39,4%), ponderile remunerării salariaților în VAB-ul din IT erau mai scăzute decât la noi. Remunerarea din IT din Ungaria atingea o pondere de 61,5% din valoarea adăugată brută produsă la nivelul sectorului. În cazul vecinilor bulgari, remunerarea salariaților din IT ajungea în 2017 la 83,5% din VAB, aceasta fiind ponderea cea mai ridicată din UE. În state precum Germania, Franța, Olanda, remunerarea salariaților din IT depășea pragul de 60% din valoarea adăugată brută. 

   Iată că, deși companiile din IT-ul românesc se plâng de creșterea salariilor din acest sector în ultimiii ani, vedem că partea ce revine angajaților din valoarea adăugată produsă pe parcursul unui an are una din cele mai mici ponderi din UE. În aceste condiții e de așteptat ca salariile din IT să crească, alfel vom asista și în cazul acestui sector la o migrație masivă către state unde munca e remunerată mai bine.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu