Pages

miercuri, 8 august 2018

Cât de productivi sunt salariații noștri din domeniul financiar față de cei din statele UE și cât de bine sunt plătiți

Topuril statelor UE după productivitatea salariaților din sectorul financiar
   Sectorul financiar (intermedieri financiare și asigurări) din România reprezenta anul trecut 2,8% din PIB. Cea mai mare parte din acest sector e reprezentată de sectorul bancar (circa 80% din valoarea adăugată brută).

   La nivelul UE, valoarea adăugată brută (VAB) din activitățile de intermediere financiară și asigurări a avut o pondere de 4,2% din PIB-ul comunitar în 2017. Cele mai mari ponderi se înregistrau în Luxemburg (24,1% din PIB), Cipru (10,2%) și Olanda (6,6% - vezi tabelul din imagine).
   România, Ungaria (ambele cu 2,8% din PIB), Finlanda (2,5%) și Lituania (1,9%) erau statele cu cele mai mici ponderi ale sectorului financiar în PIB.

  Cum arată topul statelor UE după productivitatea medie pe salariat din sectorul financiar?

   Trebuie precizat faptul că metodologia Eurostat include în totalul salariaților pe cei cu normă întreagă, cei cu normă parțială și pe cei din economia informală (la negru). Totuși, în cadrul acestui sector, munca la negru nu e des întâlnită, deci ne rămân salariații cu normă parțială și întreagă.
   Mai trebuie precizat faptul că datele Poloniei și ale Irlandei sunt aferente anului 2016 (cele din 2017 nefiind complete).

   Dacă raportăm valoarea adăugată brută din activitățile de intermediere financiară și asigurări, pe care le numim generic sectorul financiar, la numărul de salariați, ne rezultă o productivitate medie de 120,8 mii euro pe salariat la nivelul UE în anul 2017. 
   România, cu o valoare adăugată pe salariat din sectorul financiar de 46,9 mii de euro, e pe locul 26 din cele 28 de state, în urma salariaților noștri fiind cei din Ungaria (45,3 mii euro) și Bulgaria (44 mii euro - vezi tabelul din imagine).

   Cele mai mari productivități pe angajat din sectorul financiar s-au înregistrat anul trecut în Luxemburg (282,2 mii euro), Olanda (236,3 mii euro) și Irlanda (228,7 mii euro - date din 2016).

   Cât de bine sunt plătiți angajații din sectorul financiar raportat la productivitate în statele comunitare?

   Salariile brute, alături de contribuțiile sociale ale angajatorilor, formează ceea ce se numește remunerarea salariaților sau masa salarială dintr-o economie sau dintr-o ramură a economiei, sectorul financiar în cazul nostru. Analiza se axează pe relația dintre productivitate și salariu brut, lăsând la o parte contribuțiile sociale ale angajatorilor.

   La nivelul anului trecut, media salariilor brute plătite salariaților din sectorul financiar s-a ridicat la 41,1% din valoarea adăugată brută (VAB) din acest sector (vezi tabelul din imagine). 
   Deci, la 100 euro VAB, bancherul sau agentul de asigurări din UE a primit ca salariu brut 41,1 euro. Românul, la aceeași 100 de euro VAB, a primit 31,1 euro. Din acest punct de vedere suntem pe locul 21 din cele 28 de state comunitare

   Cei mai bine plătiți bancheri sunt cei din Malta (59,4% din VAB), Austria (51,4%) și Franța (50,4%), iar cei mai slab plătiți sunt cei din Slovacia (27,2% din VAB), Cehia (26,5%) și Bulgaria (25,6% - vezi tabelul din imagine).

   Salariații din bănci de la noi, dacă ar fi plătiți precum cei din Malta, ar primi salarii cu 91% mai mari decât cele încasate anul trecut. Dacă ar fi plătiți ca în Bulgaria, atunci salariile ar fi cu 18% mai mici.

   Am calculat și salariul lunar brut pe salariat din sectorul financiar din 2017. Acesta nu trebuie confundat cu salariul mediu brut lunar din acest sector, pentru că totalul salariilor s-a împărțit la totalul salariaților indiferent dacă aveau sau nu normă întreagă. Valorile sunt apropiate, dar nu sunt aceleași.

   La nivelul UE, un salariat din sectorul financiar a câștigat lunar, conform acestor calcule, un salariu brut de 4.139 euroÎn România, salariul brut lunar calculat pentru acest sector a fost de 1.216 euro
   Cel mai mare salariu s-a înregistrat în Luxemburg (7.819 euro), iar cel mai mic în Bulgaria (1.148 euro - vezi tabelul din imagine).
   Dacă salariații români ar fi plătiți proporțional cu media UE, ținând cont de productivitatea medie, atunci salariul brut ar trebui să fie de 1.606 euro, deci cu 390 euro mai mare.

   Și în domeniul financiar, ca și în celelalte sectoare, salariații români sunt mai slab plătiți în raport cu productivitatea. Chiar dacă productivitatea e mai mică decât în majoritatea statelor, prin raportare la ce salarii se plătesc, salariatul român pierde atunci când valoarea adăugată se împarte între factorul muncă și factorul capital. La noi, patronatul ia caimacul valorii adăugate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu