Pages

marți, 24 aprilie 2018

Cât din PIB-ul statelor UE e concentrat în capitalele acestora

Topul statelor UE după ponderea economiilor capitalelor în PIB-ul statelor   Aproape 17% din PIB-ul UE e concentrat în capitalele statelor comunitare, prin capitale înțelegând orașele efective și nu regiunile capitalelor, excepție făcând Londra și Parisul.

   Datele Eurostat din 2016 privind PIB-ul regional de la nivel 3 (NUTS 3 - echivalentul județelor noastre) ne arată că, dintre cele 25 de state care calculează acest indicator la nivel regional (Cipru, Luxemburg și Malta nu calculează), cea mai mare concentrare a PIB-ului se înregistra în capitala Estoniei (64% din PIB-ul național), iar cea mai mică se înregistra în Berlin, doar 4,1% din PIB-ul Germaniei concentrându-se în acest oraș (vezi tabelul din imagine). 
   Bucureștiul nostru concentra 24,6% din PIB-ul național la nivelul anului 2016. Repet, e vorba de orașul București și nu de regiunea București-Ilfov. 
    
   Avem și două excepții în analiza realizată, acestea fiind metropolele Paris și Londra. Dat fiind dimensiunile acestora, raportarea s-a făcut la regiuni mai mari, de nivel 2 în cazul Parisului (NUTS 2 - echivalentul regiunilor noastre de dezvoltare), și de nivel 1 în cazul Londrei (NUTS 1 - echivalentul macroregiunilor).
   Datele Eurostat privind PIB-ul total de la nivel de regiuni de ordin 3  sunt incomplete pentru anul 2016, de aceea am apelat și la datele din 2015. 

   Ce capitale concentrează cel mai mult din PIB-ul statelor comunitare?

   După Tallinn, a cărui regiune echivalentă cu județele noastre concentra 64% din economia Estoniei, cu un grad de 54% din economia Letoniei, urmează capitala Riga. Dublinul e pe locul trei după gradul de concentrare a PIB-ului (53% - vezi tabelul din imagine), datele acestuia, cât și ale Rigăi, fiind din 2015 (pentru 2016 încă n-au fost publicate).
   
   Dintre capitalele mari ale spațiului comunitar (peste 3 milioane de locuitori), Atena e orașul care concentrează cel mai mult din PIB-ul țării (47,9%). Urmează apoi Parisul (30,5%) și Londra (23,4%), dar, așa cum am precizat, în cazul acestor capitale, dat fiind populația numeroasă, am apelat la niveluri diferite administrative.

   Cele mai mici concentrări de PIB în capitalele statelor comunitare se înregistrau în capitalele Roma (9,1% din PIB-ul Italiei) și Berlin (4,1% din PIB-ul Germaniei - vezi tabelul din imagine). Orașul Roma are o pondere în populația Italiei de 7,2%, iar Berlinul are o pondere în populația Germaniei de 4,3%
   Asta înseamnă că productivitatea romanilor e peste media Italiei, iar productivitatea berlinezilor e sub media productivității din Germania. De altfel, Berlinul e singura capitală, dintre cele despre care avem date, cu o productivitate medie pe locuitor situată sub media națională. Iată că miliardele turnate de către RFG în fostul RDG n-au reușit nici măcar să ridice capitala peste media națională, la 27 de ani de la reunificare.

   Cum stăm față de vecini în privința concentrării economice din orașele capitală?

   Capitala vecinilor noștri bulgari, Sofia, concentra în 2016 circa 40% din economia țării de la sud de Dunăre, în vreme ce Budapesta concentra 36,1% din PIB-ul Ungariei.
   La un grad de concentrare de 24,8%, cât avem noi, ai fi tentat să crezi că nu avem o economie prea concentrată în capitală, pentru că la vecini concentrarea e mai mare. Totuși, în 2016, Sofia concentra 18,6% din populația Bulgariei, Budapesta concentra 17,9% din populația Ungariei, iar Bucureștiul concentra 9,3% din populația României

   Prin prisma acestor date, ne reiese faptul că raportul dintre concentrarea PIB-ului și concentrarea populației e de 2,7 în București,  de 2,2 în Sofia și de 2 în Budapesta. Deci, da, avem cea mai mare concentrare dintre vecinii comunitari în ceea ce privește PIB-ul produs de capitală sau, mai bine spus, productivitatea pe locuitor din capitala noastră raportată la media națională e peste raporturile înregistrate în Budapesta și Sofia.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu