Pages

luni, 9 octombrie 2017

Cum a evoluat numărul bugetarilor în principalele state ex-comuniste din UE în ultimul deceniu

Topul statelor ex-comuniste după ponderea bugetarilor în totalul salariaților   În ciuda percepției că am avea cei mai mulți bugetari raportat la numărul total de salariați din economie, ponderea bugetarilor de la noi e una din cele mai scăzute dintre statele est-europene.

   Anul trecut, ponderea salariaților publici în totalul efectivului de salariați din România era de 23,4% (1,22 mil. din 5,22 mil. salariați  - vezi tabelul din imagine), iar în numărul mediu de salariați din economie era de 24,8% (1,18 mil. din 4,76 mil. salariați). 
   Dintre Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria și România, fie că vorbim de efectivul de salariați, fie că ne raportăm la numărul mediu de salariați din economie, doar Cehia are o pondere mai mică a bugetarilodecât a noastră în totalul salariaților (17,9% din efectivul de salariați).

   Trebuie precizat că statistica Eurostat nu operează cu numărul mediu sau efectivul de salariați dintr-o economie, ci cu cel al populației ocupate, care e mult mai mare decât ceilalți indicatori. De exemplu, în cazul României, populația ocupată e de  8,45 milioane persoane, mult mai mare decât cele  5,22 miloane care intră în efectivul de salariați și decât 4,76 mililoane ce intră în număr mediu de salariați

   Majoritatea statelor din est, foste-comuniste, folosesc mai mulți indicatori în statistica oficială pentru a măsura forța de muncă dintr-o economie (număr mediu de salariați, efectiv de salariați și populație ocupată). INS-ul nostru calculează numărul mediu, efectivul salariaților și populația ocupată. Statistica maghiară calculează doar populația ocupată și numărul mediu de salariați. Statistica poloneză, cehă și bulgară calculează populația ocupată și efectivul de salariați. Între efectivul de salariați și numărul mediu de salariați e o diferență în favoarea primului indicator, ca urmare a modului de calcul al celor doi indicatori. 

   Cum a evoluat numărul bugetarilor între 2007 și 2016 în Polonia, România, Cehia, Ungaria și Bulgaria?

    Dintre cele cinci state est-europene luate în calcul pentru analiză, în România și Polonia s-a înregistrat o reducere a ponderii deținute de salariații din sectorul public în totalul efectivului de salariați în perioada 2007 - 2016 (vezi datele din imagine). Tot o reducere s-a înregistrat și în cazul Bulgariei, dar seria de date pentru acest stat începe din anul 2012. În Ungaria și Cehia, între 2007 și 2016, ponderea bugetarilor în totalul salariaților a înregistrat o creștere.

   România, cu un număr mediu al salariaților publici de 1,22 milioane (24,8% din numărul mediu al salariaților), e sub Ungaria ca pondere a bugetarilor în economie, vecinii din vest având un număr mediu de salariați publici în 2016 de 873 mii la 2,98 milioane de salariați (29,3% din numărul mediu al salariaților - vezi datele din imagine). 

   În cazul celorlalte state, indicatorul efectiv de salariați e folosit pentru comparație, pentru că statistica oficială din aceste state nu calculează numărul mediu de salariați. Polonia avea anul trecut  o pondere a bugetarilor în efectivul de salariați și de 29,8% (3,83 mil. din 12,84 mil.), deci peste cea înregistrată de România (23,4%). Polonia ne e dată exemplu ca model de management economic de cei nemulțumiți de modelul românesc. Iată că polonezii au o pondere a bugetarilor aproape 30%, iar la noi e mai aproape de 20%, și, totuși, ei au o productivitate mai ridicată decât a noastră.

    Și bulgarii au o pondere mai mare decât noi a bugetarilor în efectivul de salariați (25,6%), dar, spre deosebire de polonezi, vecinii de la sud de Dunăre ne fac să ne simțim mai bine pentru că stau mai prost decât noi la capitolul productivitate

   Cehii au un sector public mult mai restrâns decât restul statelor din est, ponderea bugetarilor în efectivul de salariați era anul trecut de 17,9% (vezi datele din imagine). Ca productivitate, Cehia e peste toate țările luate în analiză
   Am fi tentați să credem că secretul productivității ridicate e dat de ponderea redusă a bugetarilor, dar datele economiei germane ne arată altă realitate. Tot anul trecut, în Germania, conform institutului de statistică federal, exista o populație ocupată de 43,64 milioane de persoane, din care 39,3 milioane erau salariați. Numărul salariaților din sectorul public era 12,59 milioane, ceea ce duce ponderea salariaților publici din motorul principal al economiei UE la 32% din totalul salariaților (accesează datele aici), adică mai ridicată decât în toate țările estice incluse în analiză.

   Datele statistice ne arată că nu avem un număr mare al bugetarilor raportat la numărul salariaților din economie în ciuda propagandei care susține că am avea. Din 2007 încoace, atât efectivul de salariați publici, cât și numărul mediu s-au redus cu peste 16%. Așadar, dintre statele analizate, avem cea mai mare reducere a numărului de bugetari în ultimul deceniu. Totuși, există încă multe voci care susțin că avem un sector public mult prea umflat în raport cu cel privat.  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu