Pages

sâmbătă, 29 iulie 2017

Cum s-a modificat topul statelor europene după venitul național pe locuitor din perioada interbelică până în zilele noastre

Topul statelor europene după venitul național pe locuitor   În perioada interbelică, vedeta indicatorilor statistici economici era Venitul Național și nu produsul intern brut. Renunțarea la acest indicator a avut loc după război, mai puțin în cazul României. Statistica românească a renunțat la acest indicator în 1990.

   Astăzi, statistica națională și Eurostatul utilizează doi indicatori agregați: Venitul Național Brut (VNB) și Venitul Național Net (VNN). Din statistica Eurostat lipsesc datele privind VNB-ul unor state (vezi harta din imagine), iar în cazul VNN, datele multor state sunt din 2015 și 2014. Venitul Național (VN) din interbelic corespunde mai bine Produsului Național Net, iar Produsul Național Net corespunde, la rândul său, Venitului Național Net. Există, așadar, o echivalență între Venitul Național interbelic și Venitul Național Net.
   Totuși, ceea ce ne interesează pe noi e unde ne situăm în Europa în funcție de VNN pe cap de locuitor în prezent și cum ne situam in funcție de VN pe cap de locuitor în anul 1938.

   În 1938, conform lucrării dlui Gheorghe Dobre „Economia românească în context european -1938”, România era o țară săracă. Tot mitul dezvoltat de nostalgicii interbelicului, conform căruia ne-am fi comparat cu unele țări vestice, cade. 
  Dintre statele alese în analiza lucrării dlui Dobre, România anului 1938 se situa doar deasupra Bulgariei și Iugoslaviei în ceea ce privește Venitul Național pe cap de locuitor (76$ - vezi hărțile din imagine). Înaintea noastră erau Grecia (80$), Ungaria (111$), Cehoslovacia (174$), Polonia (104$) și restul statelor vest-europene. Între noi (76$) și Marea Britanie, campioana Euorpeană a VN/locuitor (378$), era o diferență semnificativă

   Să ne înțelegem, pentru economia României, anul 1938 a fost unul din cei mai buni ani interbelici. PIB-ul pe cap de locuitor a atins a treia valoare din perioada interbelică, dacă e să ne ghidăm după lucrarea dlui Victor Axenciuc - „Produsul Intern Brut al României 1862 - 2000. Serii statistice seculare și argumente metodologice” (vezi aici evoluția PIB-ului în perioada interbelică). Deci, în unul din cei mai buni ani ai economiei României interbelice eram pe ultimile locuri în Europa în privința VN/locuitor.

   În 2015, ultimul an din care dispunem de date ale Eurostatului pentru cele mai multe state, Venitul Național Net pe cap de locuitor din România (7.170$ ), calculat în dolari, ne plasa pe penultimul loc între statele intrate în analiza anului 1938 (vezi harta din imagine). În urma nostră era doar Bulgaria (5.863$) și, e foarte probabil să mai fie Serbia și alte republici ex-iugoslave, dar Eurostatul nu oferă date în acest sens.

   Dacă în 1938, Marea Britanie, ocupantul primului loc în topul european, avea un VN/locuitor de aproape 5 ori mai mare decât noi, în 2015, Elveția (primul loc) avea un VNN/locuitor de aproape 9 ori mai mare decât al nostru (64 mii $ față de 7 mii$ - vezi datele din imagine). Marea Britanie (36.889$) și-a păstrat ecartul de 5 la 1 față de noi (7.170$). 
   Săraci am fost, săraci încă suntem.

   PS: Pentru cine nu e mulțumit de comparația VN interbelic cu VNN din zilele noastre, am realizat și o hartă de dată mai recentă (2016) a Venitului Național Brut pe locuitor calculat în dolari, dar cu mai puține valori, din cauza lipsei de date.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu