Pages

miercuri, 28 iunie 2017

Cum a evoluat salariul real la nivel de județe din anii `90 până în prezent

Topul județelor după creșterile salariilor nete reale din anii `90 încoace
   Salariul real net din prezent este cu 78% mai mare decât cel din anul 1990. La nivel de județe, seria de date ale INS-ului începe din anul 1991. Față de acel an, salariul real din luna martie a acestui an de la nivelul întregii economii era cu 118% mai mare.

   Din datele privind indicele salariului real și ale salariului net de la nivel de județe, s-a putut calcula evoluția salariului net de la nivel de județe din 1991 până în prezent (INS-ul nu calculează salariul real decât la nivel național). Trebuie spus că salariul real reprezintă salariul net deflatat.  
   Salariul net real din 1991  era cu 118% mai mic decât cel din luna martie a anului curent. Un deceniu mai târziu, în 2001, salariul real net era mai mic decât cel din prezent cu aproape 185%. În 2011, salariul real de la nivelul întregii economii era mai mic decât cel din luna martie a anului curent cu peste 46% (vezi tabelul din imagine).

   În ce județe a crescut cel mai mult salariul real față de anul 1991?

   În 1991, salariul mediu net de la nivelul întregii economii era de 7,46 mii lei. Cele mai mari salarii de la nivel de județe se înregistrau în Hunedoara (9.437 lei), Gorj (8.691 lei) și Galați (8.015 lei). Mineritul și siderurgia erau în acel an cele mai bine remunerate ocupații. Trebuie spus că, în 1991, statisticile includeau Ilfovul și capitala la un loc.
   Cele mai mici salarii medii din acel an se înregistrau în județele Tulcea (6.823 lei), Vaslui (6.694 lei) și Botoșani (6.536 lei).
   
   Anul acesta, în luna martie, cele mai mari salarii nete se înregistrau în capitală (3.060 lei) și în județele Cluj  (2.654 lei) și Timiș (2.462 lei - vezi tabelul din imagine). La nivel național, salariul mediu net era de 2.342 lei. În coada topului după salariile nete se aflau județele Harghita (1.790 lei), Brăila (1.788 lei) și Teleorman (1.753 lei).
   
   În urma calculelor, salariul real de la nivel național e cu 118% mai mare în prezent decât cel din anul 1991. Bucureștiul (+180%), Clujul (+142%) și Sibiul (+134%) sunt județele cu cele mai mari creșteri ale salariului real între 1991 și luna martie din anul curent.
   În coada creșterilor salariului real între 1991 și 2017 se află județele Gorj (+67%), Vâlcea (+65%) și Hunedoara (+45% - vezi tabelul din imagine).

   În ce județe a crescut cel mai mult salariul real din 2001 până în prezent?

   Salariul mediu net din anul 2001 de la nivel național era de 3,02 milioane lei, echivalentul a 302 lei după denominarea leului. În acel an, capitala conducea topul cu un salariu net de 3,94 milioane lei. În topul celor mai mari salarii urmau Gorjul (3,86 milioane lei) și Hunedoara (3,57 milioane lei - vezi tabelul din imagine).
   Cele mai mici salarii din anul 2001 se înregistrau în județele Satu Mare (2,46 milioane lei), Harghita (2,44 milioane lei) și Botoșani (2,43 milioane lei).

   Față de anul 1991, salariul mediu real din 2001 era mai mic. Din acest motiv, creșterea de la nivel național a salariului din prezent față de anul 2001 (185%) e mai mare decât cea din prezent față de anul 1991 (118%). Tranziția își marcase teritoriul în puterea de cumpărare a salariilor.  
   Cele mai mari creșteri ale salariului real între anul 2001 și luna martie a acestui an s-au înregistrat în Cluj (+131%), Sibiu (+130%) și Timiș (+119% - vezi tabelul din imagine).
   Cele mai modeste creșteri ale salariului real s-au înregistrat în județele Teleorman (+121%), Hunedoara (+103%) și Gorj (+98%).

   Județele Hunedoara și Gorj, deși își păstraseră locurile fruntașe în ceea ce privește salariul mediu net, fiind depășite doar de capitală, au înregistrat cele mai mici creșteri ale salariului real, atât din 1991 încoace, cât și din 2001 până în prezent.

   Topul județelor după creșterile salariului real din 2011 încoace

   În primul an după ieșirea din criză, salariul net de la nivel național era de 1.444 lei lunar. Cele mai mari salarii din 2011 se înregistrau în București (2.114 lei), Ilfov (1.862 lei) și Gorj (1.528 lei). La polul opus, cele mai mici salarii se înregistrau în Harghita (1.054 lei), Vaslui (1.046 lei) și Maramureș (1.043 lei - vezi tabelul din imagine).

   Clujul (+63%), Vasluiul (+62%) și Botoșaniul (+61%) sunt județele care au înregistrat cele mai mari creșteri ale salariului real între 2011 și luna martie a anului curent. Dacă în cazul Clujului, creșterea salariului real e justificată de efervescența economică, în cazul celorlalte două județe putem bănui că majorarea salariilor minime a condus la creșterea salariului real, asta însemnând că un procent important din salariile din aceste județe se situau în preajma salariului minim. La nivel național, salariul mediu real a crescut din 2011 încoace cu 46,4%.

   Capitala figurează în coada topului creșterii salariului real între 2001 și 2017, cu un avans de doar 31%. După capitală, cu creșteri mai mici ale salariului real, sunt județele Argeș (+29%), Gorj (+23%) și Ilfov (+18% - vezi tabelul din imagine).

   În ultimii 26 de ani, economia României a suferit mari transformări. Poate cea mai importantă dintre toate e modul cum e remunerată munca. Dacă în anii `90 și, parțial, în anii `00, industria extractivă și siderurgică conduceau în topul salariilor, în ultimii ani, județele cu apetit pentru dezvoltarea serviciilor, ce necesită o înaltă calificare profesională, au preluat conducerea în topul salariilor. Trebuie, de asemenea, remarcată încetinirea din 2011 încoace a ritmului de creștere a salariului real în regiunea capitalei, dar și creșterea robustă în județul Cluj

   Salariul real din România post-decembristă nu a crescut într-un ritm superior PIB-ului pe cap de locuitor. Între 1991 și 2017, dacă e să dăm crezare prognozei economice, conform căreia vom avea anul acesta o creștere econmică de 5,2%, creșterea reală a PIB-ului pe cap de locuitor e de 115%, iar creșterea salariului real în aceeași perioadă e de 78%. Totuși, dacă ne referim la perioada 2011 - 2017, există o diferență netă între creșterea salariului real (46%) și cea a PIB-ului pe cap de locuitor (26%).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu