Pages

luni, 26 iunie 2017

Cât se cheltuie pentru plata pensiilor în statele europene

Topul statelor europene după cheltuielile cu pensiile
   România e pe penultimul loc în UE în ceea ce privește suma cheltuită anual pentru plata pensiei unui pesionar (2,3 mii euro). Cheltuim mai puțin și decât unele state ce nu sunt în spațiul comunitar, precum Serbia (2,6 mii euro anual) și Turcia (4,4 mii euro - vezi tabelul din imagine).
   
   Datele Eurostat, privind cheltuielile totale cu pensiile, sunt din anul 2014, iar cele privind numărul pensionarilor sunt din anii 2014 și 2013. În cazul României, în numărul pensionarilor sunt incluși pensionarii de asigurări sociale (4,8 milioane) și pensionarii agricultori (513 mii, conform datelor INS). În cheltuielile pentru plata pensiilor intră atât pensiile plătite efectiv cât și cheltuielile aferente instituțiilor ce gestionează fondurile publice de pensii.

   Cele mai mari sume ce se cheltuie la nivelul statelor europene pentru plata pensiilor se înregistrau în Germania (345 mld. euro anual), Franța (325 mld. euro), Italia (268 mld. euro), Marea Britanie (255 mld. euro) și Spania (132 mld. euro - vezi tabelul din imagine). România a cheltuit în anul 2014, conform datelor Eurostat, 12,4 miliarde de euro pentru plata pensiilor

   Dacă raportăm la PIB sumele cheltuite anual pentru plata pensiilor, ne rezultă că în Italia nivelul acestor cheltuieli ajunge la 16,5% din PIB, în Franța se alocau în urmă cu trei ani 15,1% din PIB, în Spania ponderea era de 12,8% din PIB, în Germania era de 11,8% din PIB, iar în Marea Britanie era de 11,3% din PIB. În România, cheltuielile cu pensiile atingeau o pondere în PIB de doar 8,2%.

   Topul statelor europene după cheltuiala medie anuală pentru plata pensiei unui pensionar

   Luxemburgul (27,5 mii euro), Norvegia (26,9 mii euro) și Danemarca (25,2 mii euro) sunt statele cu cele mai mari cheltuieli anuale pentru plata pensiei unui pensionar. Dintre statele mari ale UE, Germania (14,7 mii euro) și Spania (14,1 mii euro - vezi tabelul din imagine) cheltuiau cel mai puțin pentru plata pensiei unui pensionar. În cazul Germaniei, nivelul mai scăzut al cheltuielilor pentru plata pensiei unui pensionar e cauzat de ponderea importantă a pensionarilor proveniți din landurile estice, ce țineau de fosta RDG și care primesc o pensie mai mică.

   Dintre statele ex-comuniste, cele mai mari cheltuieli anuale pentru plata pensiei unui pensionar se înregistrau în Slovenia (6,6 mii euro anual), Polonia (5 mii euro) și Cehia (4,8 mii euro - vezi tabelul din imagine). Cu 2,3 mii de euro cheltuiți anual pentru plata pensiei unui pensionar, România e, ca de obicei, pe penultimul loc în UE. Mai prost ca noi stau bulgarii, care cheltuie anual 1,7 mii de euro

   Dacă raportăm cheltuielile totale cu pensiile la PIB-ul din 2014 al statelor ex-comuniste, ne rezultă că în Slovenia se aloca 11,3% din PIB pentru plata pensiilor, în Polonia se aloca 11,8% din PIB, iar în Cehia ponderea acestor cheltuieli ajungea la 9% din PIB. Cu o pondere de 8,2% din PIB, România era în coada statelor foste comuniste după procentul alocat, chiar și în urma Bulgariei, care aloca 8,8% din PIB.

   Ponderea mică a cheltuielilor cu pensiile în PIB alocată de România are ca explicație colectarea slabă a veniturilor la buget
   În 2014, România a avut venituri bugetare echivalente cu 33,5% din PIB. Slovenia, campioana din est în ceea ce privește cheltuiala medie anuală cu plata pensiei unui pensionar, a avut venituri bugetare echivalente cu 44,7% din PIB. Raportând cheltuielile cu pensiile la veniturile colectate la buget, ne iese că în Slovenia și în România sumele cheltuite cu pensiile reprezintau un sfert din veniturile bugetare din anul 2014.

   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu