Pages

joi, 10 martie 2016

Cum a evoluat productivitatea românilor din 1862 până în 2015

Cum a evoluat productivitatea românilor din 1862 până în 2015
   Datorită lucrării „Produsul Intern Brut al României 1862-2000. Serii statistice seculare și argumente metodologice” a dlui Victor Axenciuc, românii pot compara cum a evoluat productivitatea, exprimată prin Produsul Intern Brut, de la Mica Unire și până în zilele noastre.
De fapt, seria de date se încheie în anul 2000, dar având datele de la INS și aplicând aceeași metodologie o putem aduce până în timpul prezent. Mai trebuie spus că, metodologia lucrării sus-amintite folosește dolarul la paritatea puterii de cumpărare a anului 2000 (USD ppc 2000) pentru a putea  estima comparativ evoluția reală a PIB-ului. Și după anul 2000, extinderea seriei de date până în 2015 a ținut cont de creșterea reală a economiei. Datele pentru fiecare an ale PIB-ului național, ale populației României și ale PIB-ului pe locuitor tau fost detaliate în trei tabele.

Evoluția PIB-ului național între 1862 și 2015
   Cât a crescut economia României în timpul lui Cuza?

   Seria de date începe din anul 1862, an în care administrația celor două principate s-a unificat. În acel an, PIB-ul național al Principatelor era de 2,26 miliarde de USD ppc 2000, asta însemnând ce circa 134 de ori mai mic decât PIB-ul înregistrat anul trecut (vezi datele din tabelul 1). Populația Principatelor era estimată la 4,019 milioane de locuitori, conform lucrării dlui Florin Marius Pavelescu „Ciclurile economice, evoluția demografică și funcționarea sistemului sanitar din România în perioada 1859 -1999”. Cu doi ani înainte, în 1860, s-a făcut primul recensământ din Principate (datele populației din 1862 până în 2015 sunt în tabelul 2).
Evoluția populației României 1862, 1900,1950,1989,2015
PIB-ul pe locuitor din 1862 era de 562 USD ppc 2000, adică de 27 de ori mai mic decât cel din prezent (vezi datele din tabelul 3). Reamintesc că discutăm despre date comparabile. La abdicarea lui Cuza, în 1866, economia principatelor intrase într-o mică recesiune, cauzată, în principal, de reformele introduse de Cuza. Reformele erau necesare, iar efectele acestora s-au făcut resimțite pe termen lung, dar pe termen scurt, în 1865 și 1866, au condus la o scădere a e economiei. Astfel, în 1866, PIB-ul național era de 1,98 miliarde USD ppc 2000, față de 2,26 miliarde, câte era cu patru ani înainte, asta, în condițiile în care, populația era de 4,116 milioane de locuitori (vezi tabelul 2). PIB-ul pe cap de locuitor scăzuse de la 562 USD ppc 2000 în 1862, la 481 USD ppc 2000 în 1866 (vezi tabelul 3).
PIB-ul pe locuitor în prețuri comparabile 1862 - 2015
   Cum a evoluat economia în timpul lui Carol I?

   La venirea lui Carol I, în 1866, PIB-ul pe cap de locuitor era de 481 USD ppc 2000. În anul următor, creșterea e spectaculoasă, ajungând la 585 USD ppc 2000 (vezi tabelul 3). Românii n-au devenit brusc mai productivi, dar într-o economie agrară cum era economia Principatelor, un an bun agricol îți putea ridica spectaculos economia. De fapt, pe tot parcursul domniei lui Carol I, economia României va cunoaște sincope în anii slabi agricoli. Așa se explică scăderile bruște ale PIB-ului pe locuitor de la un an la altul, pentru ca apoi să revină (vezi datele din anii 1876, 1881,1884, 1897, 1904 și 1907 în tabelul 3). La moarte sa, în 1914, Carol I lăsa o țară cu 7,77 milioane de locuitori, cu un PIB național de patru ori mai mare decât la venirea sa (8,19 miliarde USD ppc 2000 față de 1,98 miliarde USD ppc 200) și un PIB pe locuitor de 1.054 USD ppc 2000, de două ori mai mare decât cel din 1866 (vezi datele din tabele).

   Cum a evoluat economia României Mari?

   Seria de date statistice ale PIB-ului național e întreruptă între 1915 și 1920. În anul recunoașterii Marii Uniri, 1920, noul stat avea o populație de 15,54 milioane de locuitori și un PIB național de 11,82 miliarde USD ppc 2000. Așadar, productivitatea românilor din România Mare era mai mică decât cea din Vechiul Regat, semn că unele provincii alipite erau mai sărace. PIB-ul pe locuitor din 1920 era de 761 USD ppc 2000, mai mic cu 30% față de cel din 1914 (vezi tabelul 3). În perioada interbelică, România a trecut printr-un proces de nivelare a economiei, o reformă monetară (1929), o intrare în incapacitate de plată în 1932, dar și o creștere economică mai susținută în anii `20, când  PIB-ul pe locuitor a crescut de la 761 USD ppc 2000 la 1.114 USD ppc 2000. Creșterea din anii `30 e mai modestă, PIB-ul pe locuitor a crescut cu mai puțin de 10% între 1930 și 1939 (vezi datele din tabelul 3). 
   La debutul celui de-al doilea război mondial, în 1939, România avea o populație de 19,93 milioane de locuitori, un PIB național de 23,19 miliarde USD ppc 2000 (dublu față de cel din anul 1920) și un PIB pe locuitor de 1.163 USD ppc 2000 (cu peste 50% mai mare decât în 1920).
   În anul următor, România va pierde teritorii importante în urma Dictatului de la Viena, iar populația va scădea cu o treime. Pe parcursul războiului, datele privind productivitatea se vor menține la un nivel apropiat celor din anii `30 până în anul 1943. După acest an, PIB-ul pe locuitor va scădea până la un minim înregistrat în 1946, când valoarea de 586 de USD ppc 2000 era un dolar mai mare decât cea înregistrată cu 79 de ani înainte, în 1867 (vezi tabelul 3). 

   Cum a evoluat economia în perioada comunistă?

   La abdicarea regelui Mihai, în 1947, PIB-ul pe locuitor era de 779 USD ppc 2000. Pentru următorii doi ani nu există date statistice ale PIB-ului. România era obligată să plătească o despăgubire de război mare URSS-ului, iar noua conducere nu se încurca probabil cu prea multă statistică. În 1950, când revin datele în peisaj, PIB-ul național era de 21,89 miliarde USD ppc 2000, populația țării ajungea la 16,3 milioane de locuitori, iar PIB-ul pe locuitor atingea valoarea de 1.361 USD ppc 2000, valoare mai ridicată decât în toate perioadele de până atunci.
   La venirea lui Ceușescu la putere, în 1965, PIB-ul pe cap de locuitor atingea valoarea de 3.705 USD ppc 2000. Productivitatea crescuse de trei ori față de 1950 (vezi datele din tabele). După demararea procesului de industrializare, cea mai mare valoare a PIB-ului pe locuitor s-a înregistrat în 1987 (10.436 USD ppc 2000). 
   La căderea regimului comunist, în 1989, România avea o populație de 23,15 milioane de locuitori, un PIB național de 224,38 miliarde USD ppc 2000 și un PIB pe locuitor de 9.692 USD ppc 2000 (de 7 ori mai mare decât în 1950 și de 2,6 ori mai mare decât în 1965 - vezi datele din tabele).

   Cât de dureroasă a fost tranziția?

   Între 1990 și 2000, PIB-ul pe locuitor a scăzut cu 14% (de la 9.127 USD ppc 2000, la 7.926 USD ppc 2000). România a cunoscut o recesiune în „W” pe parcursul anilor `90. O primă aterizare bruscă a economiei a avut loc la începutul anilor `90, iar o a doua a urmat pe finalul decadei (vezi datele din tabele). În anul 2000, populația scăzuse la 22,45 milioane, de la 23,20 milioane de locuitori, cât era în 1990. Românii erau mai săraci, nu doar în urma scăderilor înregistrate de economia națională, dar și în urma falimentelor bancare, a schemelor de tip Ponzi (Caritasurile din anii `90). Eram în situația să virăm spre o soartă asemănătoare Republicii Moldova sau Ucrainei. Norocul nostru a fost că am început negocierile cu Uniunea Europeană.

   Astăzi

   Anul trecut, PIB-ul României calculat după metodologia dlui Axenciuc a atins valoarea de 303 miliarde USD ppc 2000 (cu 70% mai mare decât cel din anul 2000). Din 2000 încoace am mai trecut o criză, din care ne-am revenit abia în ultimii doi ani (vezi datele din tabele). Suntem mai productivi cu 57% decât în 1989, dar și mai puțini cu peste trei milioane, și n-am pierdut teritorii și populație ca în 1940. 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu